Boda Községért Közalapítvány


Boda Község Önkormányzata a meghatározott célok érdekében 1993. október 04.-én közalapítványt hozott létre.

A Közalapítvány székhelye: Boda
Postacím: 7672 Boda Petőfi utca 28.
Asz: 18303865-1-02
Nyilvántartási sz: 02/03/00607
Gazdálkodási forma: Közalapítvány
Fő tevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység 1993. 10.04.-én alakult
bejegyző határozat: 14-PK-2109-1993/40
Alapító: Boda Község Önkormányzata

A Közalapítvány célja: a rendelkezésre álló vagyonnal és annak felhasználásával segíti a község infrastruktúrális, kultúrális, és egészségügyi fejlődését.

Elősegíti az ovódás és iskoláskorú gyermekek nevelésével, valamint a fiatalok sportolásával és a szabadidő hasznos eltöltésével, valamint a tehetséges gyermekek továbbtanulásának támogatásával összefügő feladatok megoldásában.

A község rendezési tervével összhangban támogatást biztosítani a környezetvédelem fejlesztéséhez.

A Közalapítvány megszűnése esetén: a teljes vagyont a község önkormányzatának képviselőtestülete kapja meg, felhasználása kizárólag a közalapítvány célja ( alapító okirat 2.) szerint történhet meg.

A Közalapítvány az egyik sikeres pályázat beadásával megnyert összegből, egy „Virágszobor parkot” hozott létre a község bejáratánál. Továbbiakban kisebb-nagyobb pályázati, és támogatási összegeket is kapott. Működéséhez egyéni személyek, személyiséggel illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság bármikor csatlakozhat oly módon, hogy csatlakozási szándékának bejelentésével egyidejűleg a közalapítványi célokra befizetéseket eszközöl, vagy ingatlant, vagyont juttat.

A Közalapítványi vagyon kezelője, képviselője, a kuratórium mindenkori elnöke.

A kuratórium kurátorai legalább évente egyszer üléseznek. A kuratórium elnöke Gergulás Imre.

Az alapítvány továbbra is várja a támogatásokat, felajánlásokat, melyeket az alapító okiratban foglalt célokra fordítja.

2018 05 28
Boda partnertelepülésére, a Finnországi KAANGAS-ba utazik augusztusban, a bodai általános iskolások pom-pom csoportja. Az egyhetes látogatáson több fellépés vár a gyermekekre.
A fogadó partnertelepülés teljes ellátást biztosít a meghívott gyermekek részére, a repülőutat viszont saját finanszírozásban kell megoldani. Boda község önkormányzata, valamint a BODA KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY, más támogatókkal közösen finanszírozza a kiutaztatást!